95 Treffer zu Ihrer Suchanfrage:

Personen: schiefler, gustav [1857-1935]· SAMMLER BRIEF

 
       Seite 1/7       
An Léon Goldschmidt / Lederer, Hugo 13.03.1912 NGS : B : 25 : 1912,2 : 98
An Ludwig Petersen / Linde, Max 15.11.1902 NGS : B : 4 : 1901-1902 : 167
An Henry Newman / Berton, Armand 22.10.1903 NGS : B : 6 : 1903-1904 : 83
An Hans Olde / Weidemann, ... 29.04.1908 NGS : B : 15 : 1908,1 : 37v
An Eduard Lorenz Lorenz-Meyer / Lichtwark, Alfred 04.1899 NGS : B : 3 : 1899-1900 : 11-12
An Paul Gangolf / Dix, Otto 30.01.1927 NGS : B : 55 : 1927,1 : 201
An Gustav Falke / Olde, Hans 08.08.1905 NGS : B : 9 : 1905,2 : 35
An Max Linde / Munch, Edvard [1906] NGS : B : 10 : 1906,1 : 123
An Alfred Kerr / Ludwig, Ernst Friedrich Emil 18.10.1909 NGS : B : 19 : 1909,2 : 55
An Léon Goldschmidt / Kerr, Alfred 15.11.1909 NGS : B : 19 : 1909,2 : 56
An Ernst Ludwig Kirchner / Euphorion Verlag <Berlin>· 11.12.1930 NGS : Aae : 2 : 95
An Paul Lichtwark / W. Gente <Hamburg>· 20.01.1916 NGS : B : 32 : 1916,1 : 30
An Paul Gangolf / Heilborn, Adolf 10.03.1913 NGS : B : 27 : 1913,2 : 26
An Theobald von Bethmann Hollweg / Schapire, Rosa [1917] NGS : B : 34 : 1917,1 : 108
An Max Predöhl / Kullberg, Emil Frithjof [1917] NGS : B : 34 : 1917,1 : 203a-204
 
       Seite 1/7       
© 1992-2008 Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg
Last modified: 5.8.2020 um 8:02
Mailingliste: hanslist@lists.sub.uni-hamburg.de
Powered by allegro Avanti populo v1.17